Konkurs #worekzEnergią

Data dodania: 08.05.2019

Regulamin Konkursu „#worekzEnergią”

 

 1. Postanowienia Ogólne

 

1.1 Organizatorem Konkursu jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, zwane dalej „Studiem Energia”.

 

1.2 Konkurs odbywa się w dniach od 08.05.2019 r. do 22.05.2019 r.

 

1.3 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.4 Celem Konkursu jest popularyzacja konta Studio Energia Klub Fitness Ruda Śląska na Instagramie.

 

1.5 Fundatorem nagród jest Studio Energia.

 

1.6 Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

1.7 Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

 

1.8 Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 

 

 1. Zasady i przebieg Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców

 

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie lub posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, które wykonają zadanie konkursowe.

 

2.2 Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu przez Uczestnika hasła do zamieszczenia na worku – nowym gadżecie Studia Energia. Propozycję hasła należy zapisać, zrobić z nim zdjęcie i udostępnić je na swoim profilu.

 

2.3 Uczestnik Konkursu, przystępując do udziału w nim, wyraża zgodę na wykorzystanie proponowanego przez niego hasła w celach marketingowych Studia Energia, a w szczególności do wykorzystania wspomnianego hasła na gadżetach reklamowych klubu.

 

2.4 Uczestnik Konkursu może wykonać zadanie konkursowe nieograniczoną ilość razy, co może zwiększyć jego szansę na wygraną.

 

2.5 Zwycięzca Konkursu zostaje wyłoniony przez Organizatora Konkursu w sposób subiektywny. Wygrywa Uczestnik Konkursu, którego komentarz najbardziej przypadnie do gustu Organizatorowi.

 

2.6 Informacja o zwycięzcy Konkursu pojawi się na profilu Organizatora https://www.instagram.com/studioenergiarudaslaska/?hl=pl w terminie między 23.05.2019 r. a 27.05.2019 r. Uczestnik Konkursu, przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na publikację nazwy swojego profilu na Instagramie przez Organizatora Konkursu w celu ogłoszenia jego wyników.

 

2.7 Nagrodą w Konkursie jest zestaw zawierający:

 

 1. a) miesiąc wybranych zajęć gratis w Studio Energia

 

 1. b) worek Studio Energia z hasłem proponowanym przez laureata konkursu.

 

2.8 Aby otrzymać bon na darmowe zajęcia, zwycięzca powinien zgłosić się do siedziby Studia Energia Ruda Śląska, przy ul. Obrońców Westerplatte 36 najpóźniej do dnia 02.06.2019 r.

 

2.9 Aby otrzymać worek Studio Energia, zwycięzca powinien zgłosić się do siedziby Studia Energia Ruda Śląska w terminie ustalonym indywidualnie, biorąc pod uwagę czas niezbędny do wyprodukowania worka.

 

2.10 Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

 

2.11 Uprawnienie do otrzymania nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

 

2.12 W przypadku licznego zainteresowania Konkursem, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłonienia więcej niż jednego Zwycięzcy Konkursu i przekazanie dodatkowych nagród.

 

 

 1. Reklamacje

 

3.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Studio Energia, 41 – 710 Ruda Śląska, ul. Obrońców Westerplatte 36

 

3.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 

3.3 Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs - reklamacja” oraz zawierać:

 

 • imię i nazwisko składającego reklamację,

 

 • dokładny adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

3.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia na adres wskazany w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu.

 

3.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu

 

4.1 Administratorem danych osobowych jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, które przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

4.2 Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podstawą prawną przetwarzania jest:

 

 • dobrowolna zgoda wyrażona przez Uczestnika przy przystąpieniu do konkursu;

 

 • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);

 

 • wypełnianie przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.

 

4.3 Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Konkursu

 

 1. nazwa profilu w serwisie Instagram,

 

 1. imię i nazwisko,

 

 1. adres korespondencyjny (nie zawsze).

 

4.4 Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody Uczestnika Konkursu, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: biuro@studioenergia.com.pl

 

4.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z uczestnictwem w konkursie.

 

4.6 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania nagród Uczestnikom Konkursu, a także biurom księgowo-rachunkowym.

 

4.7 Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, które pomagają nam w realizowaniu swoich zadań (pracownicy, współpracownicy).

 

4.8 Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 

 • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;

 

 • prawo do sprostowania danych;

 

 • prawo do usunięcia danych;

 

 • prawo do ograniczenia przetwarzania;

 

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;

 

 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)

 

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

4.9 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

 

4.10 Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

5.1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.

 

5.2 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.energia-rudaslaska.pl

MultiSport
Ok System
Firma przyjazna internautom
Studio Tańca Energia

Wykorzystujemy pliki cookies. Wykorzystujemy pliki cookies. Studio Enegia dba o swoich Klientów. Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania sklepu, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.